Serving Industry Since 1989

הערכות שווי

הנסיון הבינלאומי הרחב שלנו, כולל הקמת מפעלים וחברות מכל הסוגים והגדלים, ציי משאיות וטריילרים, ציוד לבנייה ולכרייה, מנופים וציי השכרת ציוד, חברות למדפסים, חברות הפצה, רשתות קמעונאיות, בתי-חולים, מרפאות וכיוצ"ב.

הערכות שווי תואמות בהתאם לכללי USPAP, מתאפיינות בשווק הוגן, פירוק חברות מסודר או ערכי פירוק בכפייה.  הדוחות המקצועיים שאנו מכינים מיועדים לתחשיבי מימון על בסיס נכסים, מיזוגים או רכישות, בנייה מחדש, התחלה חדשה כל מצב אחר שבו הערכת שווי הנכסים היא הכרחית.

תנו למומחיות שלנו להיות המדריך שלכם להערכה מוצלחת של נכסי המיכון והציוד.  כל פרוייקט הערכת ציוד נעשה במיומנות ומקצועיות במטרה לסייע לכם להשיג את מטרותיכם.