Serving Industry Since 1989

הון

שותפי המימון שלנו, הינם: בנקים מקומיים ובינלאומיים, הלוואות ביניים, חוכרי ציוד ובעיקר חברות פיננסיות.

ההון שאתם מחפשים יכול להיות נגיש עבורכם יותר מתמיד. 

צרו עמנו קשר עוד היום, לשיחה חסויה לדון באפשרויות העומדות לרשותכם.

אנו ממנפים את התובנות הייחודיות לנו לערכי נכסים, ומעניקים פתרונות פיננסיים ללקוחות המחפשים פירוק נכסים נוסף.

בהקשר זה, אנו מעניקים הלוואות על בסיס נכסים, שהערבות עליהן הן המיכון והציוד שלכם.  רמת ההכרות שלנו עם הבטוחות הם המפתח לקביעת היקף ההלוואות או מימון מחדש של שירותי האשראי הקיימים.